Strona główna Spotkanie diakonii rekolekcyjnych
     Spotkanie diakonii rekolekcyjnych
Spotkanie odb?dzie si? 25 pa?dziernika 2010 roku o godz. 19.30 u Paulin?w na ul. ?w. Antoniego 30 we Wroc?awiu.

Informacje z kanalu : http://www.wroclaw.oaza.pl/rss.php

GotLink.pl