Strona główna Aktualności Urz
     Urz
• Data wydania: 2010-08-16
• Kategoria: Inne
• Stron: 368, oprawa, format: 168x237
• Autor: Tomasz Kowalski
Podr?cznik jest zgodny z podstaw? programow? kszta?cenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Technik informatyk niew?tpliwie musi posiada? wszelkie umiej?tno?ci zwi?zane z obs?ug? i serwisowaniem komputer?w oraz urz?dze? peryferyjnych.

Informacje z kanalu : http://www.it.lostsite.pl/rss/top.xml

GotLink.pl